Επικοινωνία

Σύγχρονος εκπαιδευτικός οργανισμός ΔΙΑΔΡΑΣΗ
Μιχαήλ Αγγέλου 15,
45332, Ιωάννινα.
Τηλέφωνο: 26510 38883
FAX: 26510 38883
E-mail:info@ediadrasi.gr