Α' Γυμνασίου

ΜαθήματαΏρες
Μαθηματικά3
Αρχαία Ελληνικά1
Νεοελληνική Γλώσσα 1
Φυσική 1
Ιστορία1
Σύνολο7

Β' Γυμνασίου

ΜαθήματαΏρες
Μαθηματικά3
Αρχαία Ελληνικά1
Νεοελληνική Γλώσσα 1
Φυσική1
Χημεία1
Ιστορία1
Σύνολο8

Γ' Γυμνασίου

ΜαθήματαΏρες
Μαθηματικά3
Αρχαία Ελληνικά1
Νεοελληνική Γλώσσα 1
Φυσική1
Χημεία1
Ιστορία1
Σύνολο8

Α' Λυκείου

ΜαθήματαΏρες
Αρχαία Ελληνικά4
Άλγεβρα3
Γεωμετρία1
Νεοελληνική Γλώσσα 2
Φυσική3
Χημεία2
Σύνολο15

Β' Λυκείου (Θετικών Σπουδών)

ΜαθήματαΏρες
Μαθηματικά Προσανατολισμού3
Φυσική Προσανατολισμού3
Νεοελληνική Γλώσσα2
Άλγεβρα2
Γεωμετρία1
Φυσική Γενικής Παιδείας2
Χημεία1
Σύνολο14

Β' Λυκείου (Ανθρωπιστικών Σπουδών)

ΜαθήματαΏρες
Αρχαία Προσανατολισμού2
Άγνωστο Κείμενο 2
Συντακτικό1
Γραμματική2
Νεοελληνική Γλώσσα 2
Ιστορία (προετοιμασία Γ΄ Λυκείου)1
Σύνολο10

Β' Λυκείου (ΕΠΑΛ)

ΜαθήματαΏρες
Νεοελληνική Γλώσσα 2
Μαθηματικά2
Σύνολο4

Γ' Λυκείου (Θετικών Σπουδών)

Υποχρεωτικά Μαθήματα
ΜαθήματαΏρες
Νεοελληνική Γλώσσα 3
Φυσική4
Χημεία3
Σύνολο10
Επιλεγόμενο Μάθημα 2ου Ε.Π.
ΜαθήματαΏρες
Μαθηματικά Προσανατολισμού5
Σύνολο5
Επιλεγόμενο Μάθημα 3ου Ε.Π.
ΜαθήματαΏρες
Βιολογία Προσανατολισμού2
Σύνολο2

Γ' Λυκείου (Ανθρωπιστικών Σπουδών)

Υποχρεωτικά Μαθήματα
ΜαθήματαΏρες
Νεοελληνική Γλώσσα 3
Ιστορία3
Αρχαία Ελληνικά6
Σύνολο12
Επιλεγόμενο Μάθημα 1ου Ε.Π.
ΜαθήματαΏρες
Λατινικά3
Σύνολο3
Επιλεγόμενο Μάθημα 3ου Ε.Π.
ΜαθήματαΏρες
Βιολογία Γενικής Παιδείας2
Σύνολο2

Γ΄Λυκείου (Σπουδών Οικονομίας και Πληροφορικής)

Υποχρεωτικά Μαθήματα
ΜαθήματαΏρες
Νεοελληνική Γλώσσα3
Μαθηματικά5
Προγραμματισμός2
Σύνολο10
Επιλεγόμενο Μάθημα 3ου Ε.Π.
ΜαθήματαΏρες
Βιολογία Γενικής Παιδείας2
Σύνολο2
Επιλεγόμενο Μάθημα 5ου Ε.Π.
ΜαθήματαΏρες
Οικονομία2
Σύνολο2

Γ' Λυκείου (ΕΠΑΛ)

ΜαθήματαΏρες
Νεοελληνική Γλώσσα 2
Μαθηματικά2
Σύνολο4