Α' Γυμνασίου

ΜαθήματαΏρες
Μαθηματικά3
Αρχαία Ελληνικά1
Νεοελληνική Γλώσσα 2
Φυσική 1
Ιστορία1
Σύνολο8

Β' Γυμνασίου

ΜαθήματαΏρες
Μαθηματικά3
Αρχαία Ελληνικά1
Νεοελληνική Γλώσσα 2
Φυσική1
Χημεία1
Ιστορία1
Σύνολο9

Γ' Γυμνασίου

ΜαθήματαΏρες
Μαθηματικά3
Αρχαία Ελληνικά1
Νεοελληνική Γλώσσα 2
Φυσική1
Χημεία1
Ιστορία1
Σύνολο9

Α' Λυκείου

ΜαθήματαΏρες
Αρχαία Ελληνικά4
Άλγεβρα3
Γεωμετρία1
Νεοελληνική Γλώσσα 2
Φυσική3
Χημεία2
Σύνολο15

Β' Λυκείου (Θετικών Σπουδών)

ΜαθήματαΏρες
Μαθηματικά Προσανατολισμού3
Φυσική Προσανατολισμού3
Νεοελληνική Γλώσσα2
Άλγεβρα2
Γεωμετρία1
Φυσική Γενικής Παιδείας2
Χημεία1
Σύνολο14

Β' Λυκείου (Ανθρωπιστικών Σπουδών)

ΜαθήματαΏρες
Αρχαία Προσανατολισμού2
Άγνωστο Κείμενο 2
Συντακτικό1
Γραμματική1
Λατινικά (προετοιμασία Γ΄ Λυκείου)1
Νεοελληνική Γλώσσα 2
Ιστορία (προετοιμασία Γ΄ Λυκείου)1
Σύνολο10

Γ' Λυκείου (Θετικών Σπουδών)

Υποχρεωτικά Μαθήματα
ΜαθήματαΏρες
Νεοελληνική Γλώσσα 3
Φυσική4
Χημεία3
Σύνολο10
Επιλεγόμενο Μάθημα 2ου Ε.Π.
ΜαθήματαΏρες
Μαθηματικά Προσανατολισμού5
Σύνολο5
Επιλεγόμενο Μάθημα 3ου Ε.Π.
ΜαθήματαΏρες
Βιολογία Προσανατολισμού2
Σύνολο2

Γ' Λυκείου (Ανθρωπιστικών Σπουδών)

Υποχρεωτικά Μαθήματα
ΜαθήματαΏρες
Νεοελληνική Γλώσσα 3
Ιστορία3
Αρχαία Ελληνικά6
Σύνολο12
Επιλεγόμενο Μάθημα 1ου Ε.Π.
ΜαθήματαΏρες
Λατινικά3
Σύνολο3
Επιλεγόμενο Μάθημα 3ου Ε.Π.
ΜαθήματαΏρες
Βιολογία Γενικής Παιδείας2
Σύνολο2

Γ΄Λυκείου (Σπουδών Οικονομίας και Πληροφορικής)

Υποχρεωτικά Μαθήματα
ΜαθήματαΏρες
Νεοελληνική Γλώσσα3
Μαθηματικά5
Προγραμματισμός2
Σύνολο10
Επιλεγόμενο Μάθημα 3ου Ε.Π.
ΜαθήματαΏρες
Βιολογία Γενικής Παιδείας2
Σύνολο2
Επιλεγόμενο Μάθημα 5ου Ε.Π.
ΜαθήματαΏρες
Οικονομία2
Σύνολο2