Εκπαιδευτικό Όραμα

"Μέσα σ’ ένα σύγχρονο εκπαιδευτικό περιβάλλον διαμορφώνουμε τη διαδικασία της μάθησης σε μια μοναδική εμπειρία."

Αξίες μας

 • Σεβασμός στον κάθε μαθητή
 • Εμπιστοσύνη στον ανθρώπινο παράγοντα
 • Καινοτομία στη διδασκαλία
 • Πάθος για το αποτέλεσμα

Σύγχρονες Διδακτικές Τεχνικές & Μέθοδοι

 • Μάθημα σε ελλειπτικό τραπέζι
 • Συνεργατική διδασκαλία
 • Σύγχρονα εποπτικά μέσα
        (διαδραστικοί πίνακες, Η/Υ, βιντεοπροβολείς)
 • Ενεργητική Μάθηση
 • Εξατομικευμένη Παρέμβαση
 • Καθηγητές-Σύμβουλοι
 • Εκπαιδευτικό Περιβάλλον
        (δομή και οργάνωση των αιθουσών)

Εκπαιδευτικό Προσωπικό

Χριστοδούλου Αποστόλης

Φυσικός

Βιογραφικό
Δήμου Σοφία

Φιλόλογος

Βιογραφικό
Εξάρχου Αναστασία

Μαθηματικός

Βιογραφικό
Αποστόλου Ευαγγελία

Οικονομολόγος

Βιογραφικό
Χατζηιωαννίδης Λευτέρης

Μαθηματικός

Βιογραφικό
Δερδέκη Ευσταθία

Φιλόλογος

Βιογραφικό
Τζιούκαλια Θεοδώρα

Μαθηματικός

Βιογραφικό