Οι Υπηρεσίες Μας

Καθοδήγηση για το μέλλον
  • Επαγγελματικός Προσανατολισμός
  • Συμπλήρωση Μηχανογραφικού
  • Πανόραμα Σχολών
  • Θέματα Εξετάσεων
e-Learning
  • Ηλεκτρονική παράδοση μαθημάτων
  • Διαδικτυακά διαγωνίσματα
Εξωσχολικές Δραστηριότητες
  • Δανειστική Βιβλιοθήκη
  • Πολιτιστικές Δραστηριότητες
  • Ομάδα Εφήβων
  • Σχολή Γονέων