Απλά θέλει … ΔΙΑΔΡΑΣΗ!

Ενώ σε ενδιαφέρουν οι θετικές επιστήμες και η τεχνολογία, βρίσκεις την φυσική δύσκολη;

Αυτό μπορεί να αποτρέψει κάποιους μαθητές από το να επιλέξουν στο λύκειο το 2ο και 3ο πεδίο. Αυτά δηλαδή που περιλαμβάνουν το μάθημα της φυσικής.

Η ενασχόληση σου με την φυσική, εκτός από το να πετύχεις τους στόχους σου, μπορεί να σε σε βοηθήσει να καλλιεργήσεις την ικανότητα επίλυσης προβλημάτων (problem solving) αλλά και να κατανοήσεις  καλύτερα  τον σύγχρονο κόσμο. Επίσης σου διδάσκει την επιστημονική μέθοδο. Τα τελευταία χρόνια η ζήτηση για αποφοίτους θετικών σπουδών είναι μεγάλη.

If you can’t explain it simply, you don’t understand it well enough.
Albert Einstein

Εμείς στη ΔΙΑΔΡΑΣΗ μπορούμε να σε βοηθήσουμε να αποκτήσεις τις γνώσεις και να χτίσεις τις δεξιότητες που χρειάζεται για να αριστεύσεις σε αυτό το απαιτητικό μάθημα.

Χριστοδούλου Απόστολος

Φυσικός

Έλα στο φροντιστήριο μας!

Pin It on Pinterest