Μερικά "στιγμιότυπα' από τον ηλεκτρονικό μας πίνακα... Οι θερμοδυναμικές μεταβολές έχουν 'ονοματεπώνυμο'! Μια άσκηση κυκλικής μεταβολής.