Ο προγραμματισμός χρειάζεται την μαθηματική σκέψη και τα παιδιά γοητεύονται από την ιδέα του να μπορούν να γράφουν τα δικά τους προγράμματα. Σκεφτήκαμε να χρησιμοποιήσουμε την γλώσσα προγραμματισμού ως ένα εργαλείο καλλιέργειας της μαθηματικής σκέψης και της ικανότητας του μαθητή για επίλυση προβλημάτων.
Το μάθημα γίνεται με χρήση ηλεκτρονικού υπολογιστή (ο κάθε μαθητής συμμετέχει με το laptop του). Η παρακολούθηση των μαθημάτων μπορεί να γίνει και διαδικτυακά.

Επικοινωνήστε με την γραμματεία μας για να σας ενημερώσουμε…

Pin It on Pinterest