Η Σοφία Δήμου, φιλόλογος, διδάσκει το γνωστικό αντικείμενο «Λεκτικές δεξιότητες και κατανόηση κειμένου». Τα σεμιναριακά μαθήματα αφορούν δημόσιους γραπτούς διαγωνισμούς, όπως ο διαγωνισμός της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας (2015) και ο διαγωνισμός Υπουργείου Οικονομικών (2018). Τα σεμιναριακά μαθήματα ολοκληρώνονται σε 24 ώρες.

Παρέχεται δωρεάν υλικό που περιέχει:

Α΄ μέρος:

  • θεωρία γραμματικής
  • θεωρία συντακτικού
  • πρακτικό οδηγό ορθογραφίας
  • λεξιλόγιο
  • σημασίες λέξεων

Β΄ μέρος:

  • επιλεγμένα κείμενα για καλλιέργεια της ικανότητας κατανόησης κειμένου

Γ΄ μέρος

  • θέματα παλαιοτέρων διαγωνισμών
  • 1000 ασκήσεις πολλαπλής επιλογής, κατάλληλα επιλεγμένες, έτσι ώστε να ανταποκρίνονται στο σύνολο της ύλης και στο πνεύμα του διαγωνισμού.

Η καλύτερη αφομοίωση της ύλης επιτυγχάνεται με εβδομαδιαία τέστ και φυσικά με το τελικό τεστ, μετά την ολοκλήρωση των μαθημάτων.

Pin It on Pinterest