Στόχος των σεμιναριακών μαθημάτων είναι να βοηθήσει εφήβους ή ενήλικες που έχουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον για φιλολογικές, λογοτεχνικές, φιλοσοφικές σπουδές και θέλουν να δοκιμάσουν μια διαφορετική, ζωντανή μέθοδο προσέγγισης ενός κειμένου. Με την παροχή του ανάλογου κινήτρου καλούνται να ασχοληθούν με πιο οργανωμένο και δημιουργικό τρόπο με ένα κείμενο. Φυσικά αυτό γίνεται υπό καθοδήγηση που προωθεί το διάλογο και την εξερεύνηση  πάνω στο συγκεκριμένο πεδίο.

 

Ειδικότεροι στόχοι των σεμιναριακών μαθημάτων για ενήλικες είναι:

  • να μάθουν ιδιαίτερες τεχνικές διδασκαλίας
  • να ξεκλειδώσουν τη δύναμη της φαντασίας
  • να εμπλουτίσουν το περιεχόμενο του αντικειμένου τους
  • να αναδιαμορφώσουν τον τρόπο πρόσληψης του μαθητή
  • να γνωρίσουν μια εναλλακτική προσέγγιση των παιδιών

 

Ειδικότεροι στόχοι των σεμιναριακών μαθημάτων για εφήβους είναι:

  • η δημιουργική διαχείριση και καλλιέργεια της φαντασίας με στόχο την ελευθερία της έκφρασης πέρα από τυπικές φόρμες (αποστήθιση).
  • η ανάπτυξη της κριτικής ικανότητας, παρέχοντας πλήθος ερεθισμάτων από όλο το καλλιτεχνικό φάσμα, με σκοπό την όξυνση παρατήρησης ομοιοτήτων και διαφορών.
  • η ανάδειξη της χρησιμότητας της θεωρητικής εκπαίδευσης με τρόπο που να φανερώνεται η επίδραση στην απτή πραγματικότητα (διαδραστική μέθοδος διδασκαλίας).
  • η βοήθεια στην ανακάλυψη της προσωπικής κλίσης του καθενός στο σχετικό αντικείμενο με απώτερο στόχο την επιλογή του ανάλογου τομέα στην περίπτωση επαγγελματικής εξάσκησης.
  • η προώθηση του συναγωνισμού και του ομαδικού πνεύματος, διατηρώντας παράλληλα την ατομική ταυτότητα ακέραιη μέσω του αμοιβαίου σεβασμού.

Pin It on Pinterest